Technik Informatyk 312(01)
  O nas
 

Technik informatyk

 


 

W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia absolwent umie:


♦ zorganizować własne stanowisko pracy, w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji;

♦ dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań;

♦ testować i diagnozować sprzęt komputerowy;

♦ posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego;

♦ zbierać dane dla systemów przetwarzania informacji;

♦ przedstawić zweryfikowane i przetworzone dane w sposób graficzny posługując się programami użytkowymi;

zorganizować i wykonać pracę w zakresie usług informatycznych dla zleceniodawców;

obsłużyć lokalne i rozległe sieci komputerowe (LAN,WAN) i nadzorować ich pracę - administracja;

projektować i montować bazy danych na potrzeby przedsiębiorstwa - MS ACCESS;

poruszać się w środowisku Windows, Unix (Linux);

korzystać z sieci Internet.; poczty elektronicznej, zasobów WWW (zapoznanie z językiem HTML)

 
 
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul.Staszica 27