Technik Informatyk 312(01)
  Multimedia i grafika komputerowa
 

Multimedia i grafika komputerowa

1. Cyfrowa obróbka dźwięku

Formaty plików audio. Zapis analogowy i cyfrowy dźwięku. Obróbka dźwięku zapisanego cyfrowo przy zastosowaniu komputera.

Ćwiczenia:

• Zapisywanie utworu z płyty CD w formacie „wav” na MP3.

• Nagrywanie głosu i efektów dźwiękowych.

• Modyfikowanie dźwięku, zastosowanie filtrów i efektów dźwiękowych.

• Likwidowanie przerw w sekwencji dźwiękowej.

• Montaż dwóch lub większej liczby plików dźwiękowych.

2. Grafika rastrowa

Oprogramowanie do tworzenia grafiki rastrowej. Charakterystyka formatów plików graficznych. 

Narzędzia dostępne w programie komputerowym. Wypełnianie, rysowanie i malowanie obiektów graficznych. 

Transformacje obiektów rastrowych. Retusz obiektów graficznych. Zmiana rozdzielczości i systemu barw. 

Projektowanie grafiki na stronę WWW. Drukowanie projektów graficznych.

Ćwiczenia

• Zapisywanie plików w różnych formatach kolorów i rozdzielczości.

• Modyfikowanie zdjęć i obrazów.

• Stosowanie filtrów i efektów specjalnych.

• Wykonywanie korekty barwnej i retuszu fotografii.

• Wykonywanie kolażu na bazie trzech fotografii.

• Przygotowywanie obrazów do publikacji w sieci WWW.

• Drukowanie na określonym nośniku (folii, kopertach, zaproszeniach).

3. Animacje komputerowe z wykorzystaniem obiektowych języków skryptowych

Rysowanie i edycja podstawowych obiektów, obrót, wypełnienie, pochylenie. Rysowanie i edycja krzywych. 

Umieszczanie tekstu na krzywych. Banery reklamowe. Łączenie, przycinanie i spawanie obiektów.

Praca z warstwami. Perspektywa, obwiednia, przepływy i wyciągnięcia obiektów. Filtry. Właściwości filmu. 

Ujęcia i klatki. Budowanie scen z symboli. Animacja ruchu i kształtu. Ścieżka ruchu. Budowa i składnia 

obiektowych języków skryptowych. Zmienne. Instrukcje. Obiekty, ich właściwości i metody. Detektory zdarzeń

Zastosowanie skryptów do obsługi zdarzeń animacji.

Ćwiczenia

• Tworzenie i edytowanie obiektów.

• Modyfikowanie krzywych obiektu. Wymiarowanie.

• Wykonywanie prostego projektu o zadanych atrybutach.

• Konstruowanie obiektów do animacji.

• Koordynowanie muzyki z animacją ruchu.

• Stosowanie obiektowych języków skryptowych.

• Programowanie prostej gry animowanej np. kółko i krzyżyk.

• Eksportowanie filmu, animacji do postaci wideo.

• Zapisywanie animacji w formacie umożliwiającym umieszczenie na stronach WWW.

4. Cyfrowa obróbka wideo

Formaty plików wideo. Zapis i odtwarzanie cyfrowego obrazu wideo przy zastosowaniu technik komputerowych.

Obróbka obrazu wideo przy zastosowaniu komputera.

Ćwiczenia

• Pobieranie filmu i zapisywanie w formacie VCD, SVCD, DVDVideo,

  AVI, MPEG, WMV. Ustawianie kompresji wideo.

• Przycinanie filmu. Podział na mniejsze sceny, edycja scen.

• Montaż scen, przejścia, efekty specjalne.

• Dodawanie własnego podkładu dźwiękowego.

• Nakładanie scen.

• Dodawanie tekstu do scen.

 

 

 
 
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul.Staszica 27