Technik Informatyk 312(01)
  Oprogramowanie Biurowe
 

Oprogramowanie biurowe 

 

Materiał nauczania

 

1. Edytor tekstu

 

Wprowadzanie i edytowanie tekstu. Formatowanie dokumentu. Tworzenie dokumentu z uwzględnieniem tabel, 

 

elementów graficznych i wykresów.

 

Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej. Wykorzystanie narzędzi gramatycznych programu. 

 

Współpraca z innymi programami. Skanowanie dokumentów. Drukowanie dokumentów.

 

Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej.

 

Ćwiczenia

 

• Formatowanie dokumentu według wzorca.

 

• Zastosowanie w dokumencie rysunków, tabel i wykresów.

 

• Wykorzystywanie korespondencji seryjnej do drukowania kopert.

 

• Importowanie danych z innych programów.

 

• Wyszukiwanie i zamiana istniejącego znaku na inny w całym dokumencie.

 

• Pisanie wzorów za pomocą edytora równań.

 

• Wykorzystywanie skanera i programów OCR.

 

• Wstawianie obiektów do dokumentów.

 

2. Poczta elektroniczna i sieć Internet

 

Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. Obsługa przeglądarki internetowej. 

 

Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

 

Ćwiczenia

 

• Zakładanie konta poczty elektronicznej.

 

• Konfigurowanie programów pocztowych.

 

• Posługiwanie się przeglądarką internetową.

 

• Wyszukiwanie informacji na określony temat w sieci Internet.

 

3. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej

 

Wykorzystanie skanera. Instalacja i konfiguracja modemu. Obsługa faksu.

 

Ćwiczenia

 

• Podłączanie skanera do komputera.

 

• Montowanie, instalowanie i konfigurowanie modemu.

 

• Wysyłanie i odbieranie faksów.

 

4. Arkusz kalkulacyjny

 

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego. Zastosowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie funkcji do 

 

obliczeń. Tworzenie wykresów na podstawie danych z arkusza. Sortowanie i filtrowanie danych. 

 

Tabela przestawna. Makropolecenia. Wspólne użytkowanie skoroszytów.

 

Współpraca z innymi programami. Drukowanie.

 

Ćwiczenia

 

• Projektowanie arkusza określającego wielkość należnego podatku

 

  dochodowego.

 

• Obliczanie wartości funkcji matematycznych i przedstawianie wyników

 

  na wykresie.

 

• Importowanie i eksportowanie danych.

 

• Projektowanie arkusza obliczającego spłatę kredytu bankowego.

 

• Prezentowanie graficzne danych.

 

5. Programy do tworzenia prezentacji

 

Projektowanie prezentacji. Tworzenie złożonych prezentacji. Korzystanie z gotowych szablonów. 

 

Drukowanie zawartości prezentacji.

 

Ćwiczenia

 

• Wykonywanie prezentacji na zadany temat według własnego projektu.

 

• Wykonywanie prezentacji na dowolny temat z wykorzystaniem

 

szablonów.

 

6. Menedżer informacji osobistej (Organizer)

 

Prowadzenie kalendarza i planowanie spotkań z innymi użytkownikami.

 

Zarządzanie zadaniami i organizowanie list zadań związanych z życiem zawodowym i prywatnym.

 

Prowadzenie dziennika w celu rejestrowania i śledzenia różnego typu czynności.

 

Ćwiczenia

 

• Planowanie rozkładu zajęć za pomocą organizera.

 

• Zarządzanie informacjami i przydzielanie im priorytetów.

 

7. Bazy danych

 

Projektowanie prostych baz danych. Normalizacja bazy. Tabele. Zapytania. Formularze. Raporty. Makra. 

 

Język SQL. Export i import danych. Bezpieczeństwo i korzystanie z danych. Współpraca z innymi programami.

 

Ćwiczenia

 

• Automatyczne kreowanie baz danych.

 

• Opracowanie bazy danych na zadany przez nauczyciela temat.

 

• Dołączanie tabel z innych baz danych.

 

• Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego i pliku tekstowego.

 

 
 
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul.Staszica 27