Technik Informatyk 312(01)
  Podstawy Przedsiębiorczości
 


Podstawy Przedsiębiorczości – Technik Informatyk

 

 

Moduł I

Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości :

1.          POTRZEBY CZŁOWIEKA

 

 •         Potrzeby i ich hierarchia .
 •         Znaczenie rozwoju potrzeb w przedsiębiorczości

 

2.         ROLE SPOŁECZNE I ORGANIZACYJNE

System motywacji i jego rola w życiu człowieka

3.         MECHANIZM MOTYWACJI

System motywacji i jego rola w życiu człowieka

4.          EWOLUCJA POGLADÓW NA TEMAT ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W ORGANIZACJI

 

 •          Psychologiczne teorie rozwoju człowieka i ich rola w zarządzaniu

Moduł II

Makrouwarunkowania przedsiębiorczości

5.          SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARUJĄCE

 

 •          System gospodarki rynkowej
 •          Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego
 •          Rola podmiotów gospodarujących w ruchu okrężnym dochodów

 

6.         OTOCZENIE EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 •          Mierniki wzrostu gospodarczego
 •          Wahania cykliczne wzrostu gospodarczego
 •          Inflacja – zjawisko towarzyszące wahaniom koniunkturalnym

 

Sprawdzian : Zjawiska towarzyszące wahaniom cyklicznym

7.          ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE

 

 •          Rola państwa w gospodarowaniu
 •          Polityka fiskalna państwa
 •          Pieniądz i jego rola
 •          Polityka monetarna państwa

 

8.          RYNEK PRACY

 

 •          Funkcjonowanie rynku pracy
 •          Bezrobocie – stan nierównowagi na rynku pracy i sposoby jego zrównoważenia

 

9.          SYSTEM FINANSOWY GOSPODARKI

 

 •          Funkcjonowanie rynku finansowego w gospodarce
 •          Giełda papierów wartościowych – specyficzny rynek finansowy

 

10.      INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 

 •         Polska a Unia Europejska
 •          Polska a międzynarodowe organizacje gospodarcze

 

Moduł III

 

Przedsiębiorczość w sferze życia zawodowego

 

11.       OTOCZENIE KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 •          Analiza modelu konkurencji Portera
 •          Analiza marketingowa naszego przedsięwzięcia

 

12.      STRATEGIE PRZEDSIĘBIORTSWA

 

Wybór strategii przedsiębiorstwa podstawa sukcesu rynkowego

 

13.      FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

 

 •          Charakterystyka form prawnych działalności gospodarczej
 •          Analiza spółek-wybór formy prawnej naszej firmy
 •          Proces założenia naszej firmy

 

14.     FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 •          Bilans – jeden z podstawowych dokumentów finansowych firmy
 •          Koszty działalności gospodarczej
 •         Wynik finansowy i jego analiza
 •          Próg rentowności i jego wyznaczenie
 •          Zródła finansowania majątku firmy

 

15.      KIEROWANIE LUDZMI

 

 •          Istota i funkcje kierowania
 •          Style kierowania a skuteczność kierowania ludzmi

 

Moduł IV

Przedsiębiorstwo w rodzinie i samorządzie

16.       ZACHOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA RYNKU

 

 •          Funkcje konsumpcji
 •          Prawa konsumenta

 

17.     DOCHODY Z PRACY

 

 •          Formy zatrudnienia i prawa z nich wynikające
 •          Formy dochodów z pracy – wynagradzanie pracownika
 •          Obciążenia naszych dochodów

 

18.      ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCZE W STRUKTURACH SAMORZĄDU TERYTOLIANEGO

 

 •          Jak gospodarować wspólnym budżetem lokalnym ?

 

 
 
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul.Staszica 27