Technik Informatyk 312(01)
  Urządzenia Techniki Komputerowej
 

Urządzenia techniki komputerowej

1. Budowa i obsługa komputera. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

   przeciwpożarowej

Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki 

komputerowej. Środki ochrony przeciwpożarowej. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i Życia.

Ćwiczenia

• Identyfikowanie i charakteryzowanie podstawowych elementów zestawu komputerowego.

• Udzielanie pierwszej pomocy na fantomie zgodnie z obowiązującą procedurą.

• Dobieranie środków gaśniczych do rodzaju poŜaru.

2. Arytmetyka komputera

Systemy zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy (binarny), ósemkowy, szesnastkowy. Podstawowe operacje 

arytmetyczne na liczbach binarnych. Zapis liczby binarnej ze znakiem. Reprezentacja stało-i zmiennopozycyjna.

Ćwiczenia

• Zapisywanie liczb w różnych systemach liczbowych.

• Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych w systemie binarnym.

• Zapisywanie liczb ze znakiem w systemie dwójkowym.

• Charakteryzowanie reprezentacji stało- i zmiennopozycyjnej.

3. Układy cyfrowe

Elektryczna implementacja systemu binarnego. Podstawowe układy cyfrowe. Parametry elektryczne układów 

cyfrowych. Właściwości operacji logicznych oraz ich realizacja. Układy z pamięcią.

Ćwiczenia

• Rozpoznawanie oznaczeń układów cyfrowych.

• Analizowanie działania układów zbudowanych z bramek logicznych.

• Charakteryzowanie podstawowych układów z pamięcią.

4. Zasada działania komputera

Funkcje i zastosowanie najważniejszych układów wykorzystywanych w budowie urządzeń cyfrowych, jak: rejestry, 

liczniki, sumatory, pamięć operacyjna, procesory, magistrala. Układy wejścia/wyjścia. Modułowa budowa i zasada 

działania komputera.

Ćwiczenia

• Rozpoznawanie podstawowych komponentów i układów współczesnych komputerów.

• Charakteryzowanie zasad wymiany informacji między procesorem i innymi podzespołami komputera.

• Określanie przeznaczenia wybranych układów wykorzystywanych do budowy urządzeń cyfrowych.

5. Podstawowe podzespoły zestawu komputerowego

Współczesne procesory, podstawowe parametry i cechy. Architektura i zasada działania współczesnego 

procesora. Pamięć wewnętrzna: ROM i RAM. Standardy i przeznaczenie gniazd rozszerzeń. Układy chipset,

podstawowe funkcje. Płyty główne. Karty dźwiękowe.

Ćwiczenia

• Identyfikowanie typów procesorów oraz standardów gniazd, w których są montowane.

• Charakteryzowanie poszczególnych bloków oraz parametrów procesora.

• Charakteryzowanie modułów pamięci.

• Zarządzanie pamięcią operacyjną.

• Rozpoznawanie gniazd rozszerzeń płyt głównych oraz charakteryzowanie ich podstawowych parametrów.

• Charakteryzowanie funkcji układów chipset.

• Montowanie i konfigurowanie płyt głównych, procesorów, pamięci.

• Konfigurowanie systemu za pomocą programu BIOS Setup.

• Charakteryzowanie bloków funkcjonalnych typowej karty dźwiękowej.

• Instalowanie i konfigurowanie kart dźwiękowych.

• Określanie zagrożeń wynikających ze zmiany parametrów fabrycznych podzespołów komputerowych.

• Analizowanie dokumentacji dostarczonej przez producentów poszczególnych podzespołów komputerowych.

6. Pamięci masowe

Budowa i zasada działania stacji dysków elastycznych. Budowa i zasada działania dysków twardych.

Interfejsy dysków twardych. Budowa i zasada działania napędu dysków optycznych.

Ćwiczenia

• Charakteryzowanie zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych.

• Rozpoznawanie elementów mechanizmów i układów sterujących pamięci dyskowej.

• Opisywanie budowy oraz zasady działania dysków twardych.

• Charakteryzowanie zasad zapisu i odczytu informacji na dyskach optycznych.

• Identyfikowanie i opisywanie elementów napędu optycznego.

• Montowanie i konfigurowanie stacji dyskietek, dysków twardych oraz napędów dysków optycznych.

• Wykrywanie uszkodzeń napędów dysków elastycznych, dysków twardych, napędów optycznych.

• Posługiwanie się oprogramowaniem narzędziowym umożliwiającym przeprowadzenie optymalizacji pracy dysku 

  twardego.

• Korzystanie z narzędzi diagnostycznych i naprawczych.

7. Karty graficzne

Budowa, zasada działania oraz podstawowe parametry monitorów CRT. Budowa, zasada działania oraz 

podstawowe parametry wyświetlaczy LCD. Karty grafiki: budowa, zasada działania, standardy, parametry, 

dodatkowe funkcje. Karty TV.

Ćwiczenia

• Interpretowanie parametrów katalogowych monitorów CRT, wyświetlaczy LCD oraz kart graficznych.

• Prezentowanie budowy oraz zasady działania: monitorów CRT, wyświetlaczy LCD oraz kart graficznych.

• Dobieranie parametrów karty graficznej i monitora/wyświetlacza LCD.

• Instalowanie i konfigurowanie kart graficznych, monitorów i wyświetlaczy LCD.

• Programowanie kart graficznych.

• Instalowanie i konfigurowanie kart TV.

• Opisywanie zalet i wad monitorów CRT i wyświetlaczy LCD.

• Analizowanie dokumentacji dostarczonej z urządzeniami.

8. Interfejsy urządzeń peryferyjnych

Typy transmisji informacji. Interfejs: szeregowy, równoległy, USB, Firewire, podczerwieni, Blutooth.

Przeznaczenie interfejsów.

Ćwiczenia

• Charakteryzowanie różnych typów transmisji informacji.

• Identyfikowanie interfejsów.

• Podłączanie urządzeń zewnętrznych.

9. Zasilanie i chłodzenie komputera

Zasilacze. Zasilacze awaryjne UPS. Metody odprowadzania ciepła z podzespołów komputera.

Ćwiczenia

• Dobieranie zasilaczy do zadanych konfiguracji sprzętowych.

• Interpretowanie parametrów zasilaczy awaryjnych UPS.

• Wykrywanie i usuwanie awarii wynikających z niewłaściwego doboru zasilacza oraz złego chłodzenia komputera.

• Wyciszanie komputera.

10. Urządzenia peryferyjne

Klawiatury. Urządzenia wskazujące. Drukarki: budowa, zasada działania, rodzaje. Skanery: budowa, zasada 

działania, rodzaje, podstawowe parametry. Aparaty i kamery cyfrowe.

Ćwiczenia

• Charakteryzowanie budowy i zasady działania poszczególnych urządzeń peryferyjnych.

• Instalowanie, konfigurowanie i obsługa urządzeń peryferyjnych.

• Porównywanie parametrów urządzeń peryferyjnych.

• Analizowanie dokumentacji dostarczonej przez producentów.

11. Sieci komputerowe

Rodzaje sieci komputerowych. Metody transmisji w sieciach. Topologie sieci komputerowych. Karty sieciowe: 

budowa, zasada działania, rodzaje. Urządzenia sieciowe, przeznaczenie i ich parametry. Podstawowe standardy

sieci komputerowych. Budowa i zasada działania modemu, protokoły, standardy.

Ćwiczenia

• Identyfikowanie i charakteryzowanie podstawowych mediów transmisyjnych.

• Określanie funkcji poszczególnych urządzeń sieciowych.

• Łączenie komputerów przy wykorzystaniu różnych mediów transmisyjnych.

• Projektowanie i montaż lokalnej sieci komputerowej.

• Konfigurowanie komputerów do pracy w sieci komputerowej.

• Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych.

• Instalowanie, konfigurowanie modemu i łączenie się z siecią.

• Korzystanie z dodatkowych funkcji modemu.

 

 
 
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul.Staszica 27