Technik Informatyk 312(01)
  Przedmioty Informatyka
 

Plan nauczania
Szkoła Policealna
Zawód: Technik informatyk
Podbudowa programowa: szkoła średnia

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w semestrze

Razem

I

II

III

IV

Systemy operacyjne i sieci
komputerowe

45*

45*

40

35

165

Oprogramowanie biurowe

25

25

25

20

95

Programowanie strukturalne
i obiektowe

35*

40*

30*

31*

136

Urządzenia techniki komputerowej

25

30

-

-

55

Multimedia i grafika komputerowa

15

26

-

-

41

Język angielski zawodowy

12

15

-

-

27

Zajęcia specjalizacyjne

-

-

80*

83*

163

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie w II i IV semestrze

Razem

157

181

175

169

682

 

 
 
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul.Staszica 27